Organisaties

Elk maatschappelijk en organisatievraagstuk is alleen op te lossen als partijen elkaar werkelijk zien, in hun kracht, in het zwaktes, in hun potentieel. Beter samen werken vraagt om een open houding naar anderen en om alles waar te nemen wat nodig is om een oplossing te vinden voor het vraagstuk. Hiervoor is het nodig dat ook organisaties leven naar hun eigen essentie en hun innerlijke weg. Soms moeten we accepteren dat een product, een organisatie of een samenwerking zijn eindbestemming heeft bereikt.

Volgen van de innerlijke weg

Voedingsbodem voedt kracht in organisaties door te stimuleren naar hun essentie te leven en de innerlijke weg te volgen. Met een open houding te kijken naar ieders mogelijkheden, bijdragen en problemen, worden gezamenlijk oplossingen bedacht die elke individuele deelnemer overstijgen. We komen daardoor met elkaar tot effectievere resultaten.