Individueel

Met enige regelmaat een goed gesprek voeren over waar je staat, wat je belemmert en wat vrij is om een volgende stap te zetten. Dat is waarvoor je me kunt bellen. Het is een investering in jezelf.

Onderwerpen zijn je ervaringen in leven en werk tot nu toe, gebeurtenissen die belangrijk voor je zijn. Al werkenderweg spreken we een diepere laag aan: wat zijn feiten, hoe ervaar je ze, hoe ervaren de mensen om je heen ze? Waar is de energie die blokkeert of stroomt?

De aanpak is als volgt:

  • in een gesprek maken we kennis en zo snel mogelijk gaan we in de diepte van je vraag. Concreet, feitelijk en met een diepe afstemming met waar jij staat.
  • Het kan zijn dat meerdere gesprekken volgen. Het aantal gesprekken, het ritme en het tempo bepaal jij.
  • Om de verbanden tussen jou, je vraagstuk en je omgeving zichtbaar te maken, werk ik met opstellingen. Dat kan in een gesprek, het kan ook in een aparte afspraak voor een familie- of organisatieopstelling.
  • Aan het eind van een gesprek kijken we wat het gesprek heeft opgeleverd, en wat dan nodig is: wat tijd nodig heeft om te beklijven, en concrete acties.